Demo

TRCH lidmaatschap

Het lidmaatschap van de TRCH staat open voor iedereen met passie voor de Triumph TR sportwagen.

De contributie voor een compleet jaar bedraagt € 60,00. Vanwege de behoorlijk hogere portokosten van het verzenden van het clubblad naar het buitenland geldt er voor buitenlandleden een toeslag van € 5,00 per jaar. Wanneer je je in de loop van het contributiejaar aanmeldt dan betaal je uitsluitend contributie over de resterende maanden tot en met december. 
Tevens moet er bij aanmelding een eenmalig inschrijfgeld van € 15,00 worden voldaan.

Wil je ook lid worden van de TRCH? Download dan hier een inschrijfformulier

De contributie wordt geïnd via automatische incasso. Op het inschrijfformulier geef je akkoord voor inning van de contributie. De jaarlijkse incasso vindt plaats in de maand januari. De wet schrijft voor dat een afgegeven machtiging tot automatische afschrijving wordt bevestigd door een handtekening. Het is daarom niet mogelijk om online in te schrijven. Het gedownloade inschrijfformulier moet ondertekend via de post geretourneerd worden naar de ledenadministratie.  

De op het inschrijfformulier verstrekte gegevens worden gebruikt voor de clubadministratie, voor het vermelden van de nieuwe leden in het clubblad en voor het samenstellen van Leden en/of TR Registerlijsten. De overzichten worden alleen aan leden beschikbaar gesteld.

Beëindiging lidmaatschap

Dit kan schriftelijk bij de ledenadministratie (per post of via email), minimaal één maand voor het einde van het lopende kalenderjaar. Alleen bij opzegging per email ontvang je een bevestiging. Behalve schriftelijke opzegging bij de ledenadministratie hoeft u geen verdere actie te ondernemen om de automatische incasso te beëindigen.