Lidmaatschap

Het lidmaatschap van de TRCH staat open voor iedereen met passie voor de Triumph TR sportwagen.

De contributie bedraagt € 65,00 per verenigingsjaar. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Het eenmalige inschrijfgeld bedraagt € 15,00.

 
 

Nieuwe leden:
Voor nieuwe leden is het lopende verenigingsjaar contributie vrij. Wel wordt er bij inschrijving eenmalig € 15,00 inschrijfgeld in rekening gebracht.

 
 

Ex-leden welke opnieuw lid willen worden van de vereniging:
Deze betalen contributie en het eenmalige inschrijfgeld bij het opnieuw lid worden.

 
 

Buitenlandse leden:
Vanwege de hogere portokosten geldt voor leden met een buitenlands postadres een toeslag van € 20,00 per jaar op de contributie.

 

Lid worden kan eenvoudig door het downloaden van het inschrijfformulier en dat ingevuld op te sturen of te mailen aan de ledenadministratie.

Download Inschrijfformulier

 

De contributie wordt geïnd via automatische incasso. Op het inschrijfformulier geef je akkoord voor inning van de contributie. De jaarlijkse incasso vindt plaats in de maand januari. 

Door je aan te melden als lid geef je toestemming voor het gebruik en de verwerking van de verstrekte gegevens t.b.v. de activiteiten van de vereniging. De gegevens worden gebruikt voor het besturen van de vereniging, het informeren van de leden over de activiteiten van de vereniging d.m.v. nieuwsbrieven en het clubblad en voor het organiseren van evenementen. Nadere informatie over de manier waarop de vereniging met je gegevens om gaat zijn vermeld in het Privacy Statement op de website.

Beëindiging lidmaatschap

Dit kan schriftelijk bij de ledenadministratie (per post of via email), minimaal één maand voor het einde van het lopende kalenderjaar. Alleen bij opzegging per email ontvang je een bevestiging. Behalve schriftelijke opzegging bij de ledenadministratie hoeft u geen verdere actie te ondernemen om de automatische incasso te beëindigen.

 
 

Contact de TR Club

De TR Club is via de volgende adressen bereikbaar:

 
trch-logo 2

TRCH Nieuwsbrief

Als clublid ontvang je automatisch onze Nieuwsbrief en daar hoef je niet voor in te schrijven. Wil je de Nieuwsbrief niet meer ontvangen dan kan je met een klik onderaan de Nieuwsbrief je afmelden.

Ontvang je geen TRCH nieuwsbrief dan is waarschijnlijk jouw e-mailadres niet bij ons bekend. Tevens is het dan ook niet mogelijk om in te loggen op de site. In de Nieuwsbrief melden we de laatste belangrijke club berichten en aankondigingen van komende evenementen. Zo blijf je altijd snel op de hoogte van het reilen en zeilen binnen de club.