trs-1000x208

De TR Club Holland

De TR Club Holland is een vereniging voor iedereen met een passie voor de Triumph TR sportwagens en werd in januari 1973 opgericht. Met ruim 1100 leden is de TRCH momenteel één van de grotere klassieke sportwagenclubs in Nederland. Naast informatie over de club zelf en de voordelen van een lidmaatschap, is er op deze site van alles te vinden over de wagens waar het allemaal om gaat: de Triumph TR sportwagen. 

icon-vlag-uk-64x32Welcome to the website of the TR Club Holland. The official language of this website is Dutch. For more information in English, please refer to our Foreign visitors page for non-Dutch speaking visitors. [ Visit this page ]

Bij de oprichting in 1973 had de vereniging tot doel: “De instandhouding van Triumph TR Sportwagens”, zo staat het beschreven in de statuten. Tegenwoordig wordt de TRCH vooral gekenmerkt door het bevorderen van het onderlinge contacten tussen geïnteresseerden in de Triumph TR en het delen van de kennis daarover. Informatie over je favoriete auto is natuurlijk erg belangrijk en leden hebben via ons prachtige clubblad en het afgeschermde gedeelte van deze website, toegang tot uitgebreide kennis over de TR. Het organiseren van evenementen voor haar leden is vanzelfsprekend een van de belangrijkste activiteiten. Deze zijn sociaal van aard, waarbij ook de partners van de leden van harte welkom zijn. Het gezelligheidselement is een belangrijke bindende factor. Door het uitermate sportieve karakter van de TR krijgt ook het competitie-element binnen de club de nodige aandacht door de club georganiseerde rally’s en de aanwezigheid op racecircuits. Zo is er voor een ieder wat van zijn gading binnen de TRCH.

Het lidmaatschap staat open voor eigenaren en sympathisanten van de Triumph-typen: TR2, TR3, TR3a, TR3b, TR4, TR4a, TR5, TR250, TR6, TR7, TR8 en varianten op een TR-basis, zoals de Francorchamps, Swallow Doretti, Italia, Peerless, Warwick en Dové GT4.

Statuten en Huishoudelijk Reglement

statuten-stempelIn onze Statuten staat oa. de naam en zetel van de vereniging, het doel van de vereniging, de verplichtingen van de leden, de wijze van bijeenroepen van de algemene (leden) vergadering en de wijze van benoeming/ontslag van de bestuurders.

Het Huishoudelijk reglement (kortweg HR) is een verzameling van regels. Deze regels ondersteunen doorgaans de statuten. Het huishoudelijk reglement is ondergeschikt aan de statuten. Dit wil zeggen dat de statuten gehanteerd worden, zodra het huishoudelijk reglement daarmee in tegenspraak is.

De huidige Statuten zijn van kracht geworden op 30 april 2018, de laatste versie van het Huishoudelijk Reglement van de TR Club dateert van 13 februari 2022. 

Geschiedenis van de TR Club Holland

Een viertal enthousiaste TR-bezitters, bestaande uit Edward van Ewijk, Frank Schaap, Ruud Brejaart en Joost Kuizenga, vindt het in januari 1973 tijd worden om te inventariseren of er belangstelling bestaat om alle TR-rijders in Nederland te verenigen. Desondanks heeft het tot mei geduurd voordat er in het blad "Autovisie" een oproep wordt geplaatst en de TR Club Holland wordt geboren. Kosten voor het plaatsen van de advertentie bedroegen ƒ13,73, inclusief BTW.

trclub-advertentie

In het derde kwartaal van 1973 wordt door hen ook het eerste clubblad rondgestuurd. In het clubblad verschijnt ook een ondeugende strip, genaamd "TRuusje TRippel". Deze strip, die lange tijd de bladen heeft gesierd, is bedacht en getekend door Joost Kuizenga. 

truusje-trippel

De club telde in dat oprichtings jaar 17 leden en 13 auto's, met het grootste aandeel voor de TR3a met 5 exemplaren. 

 

 

Contact de TR Club

De TR Club is via de volgende adressen bereikbaar:

 
trch-logo 2

TRCH Nieuwsbrief

Als clublid ontvang je automatisch onze Nieuwsbrief en daar hoef je niet voor in te schrijven. Wil je de Nieuwsbrief niet meer ontvangen dan kan je met een klik onderaan de Nieuwsbrief je afmelden.

Ontvang je geen TRCH nieuwsbrief dan is waarschijnlijk jouw e-mailadres niet bij ons bekend. Tevens is het dan ook niet mogelijk om in te loggen op de site. In de Nieuwsbrief melden we de laatste belangrijke club berichten en aankondigingen van komende evenementen. Zo blijf je altijd snel op de hoogte van het reilen en zeilen binnen de club.