ALV 2021 wordt uitgesteld naar zondag 11 april

Geplaatst op 15-01-2021  -  Categorie: Nieuws TRCH

2021-01-15-alv-2021

Het kan je niet ontgaan zijn dat het kabinet op 12 januari de lockdown om de coronabesmettingen terug te dringen, met drie weken heeft verlengd. Dit heeft het bestuur doen besluiten dat de ALV op 14 februari niet door kan gaan. Het lijkt het bestuur verstandig om ook de optie voor een ALV in maart te laten vervallen.
De datum voor de ALV 2021 is daarom vastgesteld op zondag 11 april.
Ook voor deze datum geldt dat als deze bijeenkomst in het licht van de vigerende corona-maatregelen niet mag plaatsvinden, de ALV een maand zal worden verschoven naar zondag 9 mei. In het uiterste geval zal de ALV opschuiven naar zondag 13 juni 2021. Bij het slechts denkbare scenario zal het bestuur in juni een online ALV organiseren.

Gewijzigde uitnodiging ALV 2021

Op zondag 11 april 2021 wordt de Algemene Leden Vergadering van de TR Club Holland gehouden. We nodigen jullie van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. De ALV vindt plaats in  de Brasserie Schimmel 1885, Stationsweg Oost 243, 3931 EP te Woudenberg. 

Corona
Ondanks de onzekerheden omtrent de rond 11 april 2021 vigerende  corona-maatregelen, geeft het bestuur er de voorkeur aan fysiek te vergaderen. Het bestuur gaat er echter wel van uit dat covid-19 in april niet weg is en dat er nog beperkende maatregelen zouden kunnen gelden. Het bestuur heeft daarom moeten besluiten deze vergadering alleen open te stellen voor leden, dus zonder partner. Tevens is aanmelden voor de vergadering verplicht. Dat is niet leuk, maar het kan gezien de uitzonderlijke situatie niet anders.

Als een bijeenkomst, zoals onze ALV, op 11 april niet mag plaatsvinden, zal de ALV een maand worden verschoven naar zondag 9 mei. In het uiterste geval zal de ALV opschuiven naar 13 juni 2021. Onze statuten bepalen een  algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van ieder verenigingsjaar. Bij het slechts denkbare scenario zal het bestuur in juni een online ALV organiseren.

Indien een geplande ALV moet worden uitgesteld worden de leden daarvan tijdig op de hoogte gesteld en ontvangen een nieuwe uitnodiging.

ALV 2021 op zondag 11 april 2021
De zaal is open vanaf 10.30 uur en de vergadering begint om 11.00 uur. De ALV wordt op een gepaste tijd onderbroken voor een lunchpauze. Na het officiële gedeelte worden nog de jubileumspeldjes uitgereikt en wordt bekend gemaakt wie de Member of the Year Award heeft gewonnen. De afsluiting van de bijeenkomst is gepland om circa 15.00 uur. 

De agenda van de vergadering ziet er als volgt uit:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Notulen van de ALV op 9 februari 2020
 3. Mededelingen en ingekomen stukken
 4. Jaarverslag van het bestuur 2020
 5. Financieel jaarverslag 2020
 6. Verslag kascommissie 2020
 7. Decharge van het bestuur
 8. Benoeming kascommissie voor de controle over 2021
 9. Aftreden en aantreden bestuursleden
 10. Contributieverhoging buitenland-leden
 11. Deelname van commerciële TR-verkopers aan regeling “gratis lidmaatschap”
 12. Hoe gaan we om met vacatures, die maar niet ingevuld worden?
 13. Planning 2021
 14. Begroting 2021
 15. Rondvraag
 16. Sluiting ledenvergadering

Alle stukken voor de vergadering zullen worden gepubliceerd op de website.

Leden die in de loop van 2020 het 25- of 35-jarig lidmaatschap hebben bereikt ontvangen binnenkort een persoonlijke uitnodiging om hun jubileumspeldje in ontvangst te komen nemen. Jubilarissen die al eerder een uitnodiging hebben ontvangen, maar die niet in de gelegenheid waren om te komen, zijn van harte welkom om het speldje op deze ALV alsnog in ontvangst te komen nemen (dit graag  van te voren even melden, bij siraterces.[antispam].@trclub.nl zodat we voldoende speldjes meenemen).

Aanmelden voor 14 maart 2021
Als je bij deze ALV aanwezig wilt zijn ontvangen we je  aanmelding vóór 14 maart, via siraterces.[antispam].@trclub.nl. Leden, die niet op de vergadering aanwezig kunnen zijn, kunnen een ander lid of een van de bestuursleden machtigen om namens hem of haar te stemmen. Ieder lid dat een ander lid machtigt dient het secretariaat hiervan - voorafgaand aan de ALV - op de hoogte te stellen d.m.v. een e-mail aan siraterces.[antispam].@trclub.nl.

Aanmelden is verplicht en alleen leden worden uitgenodigd de vergadering bij te wonen.


 

Contact de TR Club

De TR Club is via de volgende adressen bereikbaar:

 
trch-logo 2

TRCH Nieuwsbrief

Als clublid ontvang je automatisch onze Nieuwsbrief en daar hoef je niet voor in te schrijven. Wil je de Nieuwsbrief niet meer ontvangen dan kan je met een klik onderaan de Nieuwsbrief je afmelden.

Ontvang je geen TRCH nieuwsbrief dan is waarschijnlijk jouw e-mailadres niet bij ons bekend. Tevens is het dan ook niet mogelijk om in te loggen op de site. In de Nieuwsbrief melden we de laatste belangrijke club berichten en aankondigingen van komende evenementen. Zo blijf je altijd snel op de hoogte van het reilen en zeilen binnen de club.