ALV 2021 wordt uitgesteld naar zondag 25 juli

Geplaatst op 19-05-2021  -  Categorie: Nieuws TRCH

2021-01-15-alv-2021

Het bestuur heeft tijdens de bestuursvergadering op 18 mei besloten wederom de ALV 2021 uit te stellen. Het zag ernaar uit dat de mogelijke versoepeling van de corona-maatregelen in juni onvoldoende zouden zijn om een volwaardige ALV te kunnen organiseren. Echter, het bestuur is wel optimistisch over de haalbaarheid in juli. Hopelijk is dan ook het vaccinatieprogramma goed op streek. In eerdere uitnodigingen voor deze ALV is gemeld dat het bestuur in juni een online ALV zou gaan organiseren omdat onze statuten een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van ieder verenigingsjaar bepalen. Echter, de corona-noodwet maakt uitstel van de ALV mogelijk tot 4 maanden na het laatste moment dat in de statuten van de vereniging is bepaald. Het bestuur geeft er nadrukkelijk de voorkeur aan fysiek te vergaderen. De datum voor de ALV 2021 is daarom vastgesteld op zondag 25 juli.

Uitnodiging ALV 2021 op 25 juli 2021

Op zondag 25 juli 2021 wordt de Algemene Leden Vergadering van de TR Club Holland gehouden. We nodigen jullie van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. De ALV vindt plaats in de Brasserie Schimmel 1885, Stationsweg Oost 243, 3931 EP te Woudenberg.

Corona
Het bestuur heeft tijdens de bestuursvergadering op 18 mei besloten wederom de ALV 2021 uit te stellen. Het zag ernaar uit dat de mogelijke versoepeling van de maatregelen in juni onvoldoende zouden zijn om een volwaardige ALV te kunnen organiseren. Het bestuur gaat er van uit dat covid-19 in juli niet weg is en dat er nog beperkende maatregelen zouden kunnen gelden. Het bestuur heeft daarom moeten besluiten deze vergadering alleen open te stellen voor leden, dus zonder partner. Tevens is aanmelden voor de vergadering verplicht. Dat is niet leuk, maar het kan gezien de uitzonderlijke situatie niet anders.

In eerdere uitnodigingen voor deze ALV is gemeld dat het bestuur in juni een online ALV zou gaan organiseren omdat onze statuten een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van ieder verenigingsjaar bepalen. Echter, de corona-noodwet maakt uitstel van de ALV mogelijk tot 4 maanden na het laatste moment dat in de statuten van de vereniging is bepaald. Het bestuur geeft er de voorkeur aan fysiek te vergaderen.

ALV 2021 op zondag 25 juli 2021
De zaal is open vanaf 10.30 uur en de vergadering begint om 11.00 uur. De ALV wordt op een gepaste tijd onderbroken voor een lunchpauze. Na het officiële gedeelte worden nog de jubileumspeldjes uitgereikt. De afsluiting van de bijeenkomst is gepland om circa 15.00 uur.

De agenda van de vergadering ziet er als volgt uit:

1. Opening door de voorzitter
2. Notulen van de ALV op 9 februari 2020
3. Mededelingen en ingekomen stukken
4. Jaarverslag van het bestuur 2020
5. Financieel jaarverslag 2020
6. Verslag kascommissie 2020
7. Decharge van het bestuur
8. Benoeming kascommissie voor de controle over 2021
9. Aftreden en aantreden bestuursleden
10. Contributieverhoging buitenland-leden
11. Deelname van commerciële TR-verkopers aan regeling “gratis lidmaatschap”
12. Hoe gaan we om met vacatures, die maar niet ingevuld worden?
13. Planning 2021
14. Begroting 2021
15. Rondvraag
16. Sluiting ledenvergadering

Alle stukken voor de vergadering zullen worden gepubliceerd op de pagina TRCH documenten op de website.

Leden die in de loop van 2020 of voor 25 juli 2021 het 25- of 35-jarig lidmaatschap hebben bereikt ontvangen binnenkort een persoonlijke uitnodiging om hun jubileumspeldje in ontvangst te komen nemen. Jubilarissen die al eerder een uitnodiging hebben ontvangen, maar die niet in de gelegenheid waren om te komen, zijn van harte welkom om het speldje op deze ALV alsnog in ontvangst te komen nemen (dit graag van te voren even melden, bij siraterces.[antispam].@trclub.nl zodat we voldoende speldjes meenemen).

Aanmelden voor 4 juli 2021
Als je bij deze ALV aanwezig wilt zijn ontvangen we je aanmelding vóór 4 juli, via siraterces.[antispam].@trclub.nl. Leden, die niet op de vergadering aanwezig kunnen zijn, kunnen een ander lid of een van de bestuursleden machtigen om namens hem of haar te stemmen. Ieder lid dat een ander lid machtigt dient het secretariaat hiervan - voorafgaand aan de ALV - op de hoogte te stellen d.m.v. een e-mail aan siraterces.[antispam].@trclub.nl.

Aanmelden is verplicht en alleen leden worden uitgenodigd de vergadering bij te wonen.

Het bestuur.


 

Contact de TR Club

De TR Club is via de volgende adressen bereikbaar:

 
trch-logo 2

TRCH Nieuwsbrief

Als clublid ontvang je automatisch onze Nieuwsbrief en daar hoef je niet voor in te schrijven. Wil je de Nieuwsbrief niet meer ontvangen dan kan je met een klik onderaan de Nieuwsbrief je afmelden.

Ontvang je geen TRCH nieuwsbrief dan is waarschijnlijk jouw e-mailadres niet bij ons bekend. Tevens is het dan ook niet mogelijk om in te loggen op de site. In de Nieuwsbrief melden we de laatste belangrijke club berichten en aankondigingen van komende evenementen. Zo blijf je altijd snel op de hoogte van het reilen en zeilen binnen de club.