Uitnodiging ALV 2022

Geplaatst op 17-11-2021  -  Categorie: Nieuws TRCH

2021-01-15-alv-2021

Op zondag 13 februari 2022 wordt de Algemene Leden Vergadering van de TR Club Holland gehouden. We nodigen jullie van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. De ALV vindt plaats in de Brasserie Schimmel 1885, Stationsweg Oost 243, 3931 EP te Woudenberg.

Corona
Indien een geplande ALV van overheidswege moet worden uitgesteld worden de leden daarvan tijdig op de hoogte gesteld en ontvangen een nieuwe uitnodiging.

ALV 2022 op zondag 13 februari 2022

De zaal is open vanaf 10.30 uur en de vergadering begint om 11.00 uur. De ALV wordt op een gepaste tijd onderbroken voor een lunchpauze. Na het officiële gedeelte worden nog de jubileumspeldjes uitgereikt en wordt bekend gemaakt wie de Member of the Year Award heeft gewonnen. De afsluiting van de bijeenkomst is gepland om circa 15.00 uur.

De agenda van de vergadering ziet er als volgt uit:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Notulen van de ALV op 25 juli 2021
 3. Mededelingen en ingekomen stukken
 4. Jaarverslag van het bestuur 2021
 5. Financieel jaarverslag 2021
 6. Verslag kascommissie 2021
 7. Decharge van het bestuur
 8. Benoeming kascommissie voor de controle over 2022
 9. Aftreden en aantreden bestuursleden
 10. Deelname van commerciële TR-verkopers aan regeling 'gratis lidmaatschap'
 11. Planning 2022
 12. Begroting 2022
 13. Rondvraag
 14. Sluiting ledenvergadering

Alle stukken voor de vergadering zullen worden gepubliceerd op de website.

Jubilarissen
Leden die in de loop van 2021 (na de ALV op 25 juli 2021 en voor de ALV 2022) het 25- of 35-jarig lidmaatschap hebben bereikt ontvangen een persoonlijke uitnodiging om hun jubileumspeldje in ontvangst te komen nemen. Jubilarissen die al eerder een uitnodiging hebben ontvangen, maar die niet in de gelegenheid waren om te komen, zijn van harte welkom om het speldje op deze ALV alsnog in ontvangst te komen nemen (dit graag van te voren even melden, bij siraterces.[antispam].@trclub.nl zodat we voldoende speldjes meenemen).

Aanmelden voor 1 februari 2022
Als je bij deze ALV aanwezig wilt zijn ontvangen we je aanmelding graag vóór 1 februari, via siraterces.[antispam].@trclub.nl. Leden, die niet op de vergadering aanwezig kunnen zijn, kunnen een ander lid of een van de bestuursleden machtigen om namens hem of haar te stemmen. Ieder lid dat een ander lid machtigt dient het secretariaat hiervan - voorafgaand aan de ALV - op de hoogte te stellen d.m.v. een e-mail aan siraterces.[antispam].@trclub.nl.


 

Contact de TR Club

De TR Club is via de volgende adressen bereikbaar:

 
trch-logo 2

TRCH Nieuwsbrief

Als clublid ontvang je automatisch onze Nieuwsbrief en daar hoef je niet voor in te schrijven. Wil je de Nieuwsbrief niet meer ontvangen dan kan je met een klik onderaan de Nieuwsbrief je afmelden.

Ontvang je geen TRCH nieuwsbrief dan is waarschijnlijk jouw e-mailadres niet bij ons bekend. Tevens is het dan ook niet mogelijk om in te loggen op de site. In de Nieuwsbrief melden we de laatste belangrijke club berichten en aankondigingen van komende evenementen. Zo blijf je altijd snel op de hoogte van het reilen en zeilen binnen de club.