Algemene ledenvergadering 2021

Geplaatst op 28-07-2021  -  Categorie: Nieuws TRCH

2021-07-25-alv

Op 25 juli heeft de Algemene ledenvergadering plaatsgevonden bij Brasserie Schimmel 1885 in Woudenberg. Een prima vergaderlocatie waar we in de pauze een heerlijke lunch hebben genoten.

In afwachting van de notulen bij deze een kort overzicht van de hoogtepunten van de vergadering.
Voorzitter Frank Schaap opende om half elf de vergadering waar 30 stemgerechtigde leden aanwezig waren en vier partners. Dit kleine aantal kan verklaard worden door het late tijdstip (juli) waarop al een aantal leden op vakantie waren en mogelijk nog door corona angst. Het bestuur was wel verheugd met het feit dat we eindelijk weer fysiek bij elkaar waren.

De gebruikelijke agenda is afgewerkt en na toelichting op het jaarverslag, de jaarrekening en het verslag van de kascommissie is decharge aan het bestuur verleend. Het was niet vreemd dat Corona als een rode draad door alle toelichtingen en verslagen grote invloed heeft gehad op het laatste anderhalf jaar. Ook voor de regiocoördinatoren was het een uitdaging om de leden te bereiken en evenementen te organiseren. Hier en daar is dat toch gelukt!

Achter de schermen is veel werk verzet met de installatie van twee ondersteunende computersystemen voor onze website, boekhouding, ledenadministratie, nieuwsbrief, marktplaats en meer. Belangrijk voordeel is dat leden zelf de bij de club bekende gegevens kunnen controleren en waar nodig aanpassen. Er zijn ook nog wensen waar hard aan wordt gewerkt. Dit alles heeft het bestuur doen besluiten dit jaar (2020) een ‘Team of the year’ te benoemen in plaats van een ‘member of the year’ bestaande uit Willem van der Mast, Brigitte Haket en Peter Meiboom. Van harte gefeliciteerd!

Ook onze vormgever Roland Rutgers (125 clubbladen) en onze hoofdredacteur Jan Wittebol (50 clubbladen), die helaas niet aanwezig kon zijn, zijn in het zonnetje gezet.

Jaap Sanders en Bart Stobbe zijn door de ALV als bestuursleden officieel geïnstalleerd. Beiden waren al in het tweede kwartaal van 2020 als respectievelijk evenementencoördinator en secretaris aan het werk. Vervolgens is het doorberekenen van porto aan leden in het buitenland in de vorm van een toeslag, en een wijziging in het huishoudelijk reglement (art. 9) betreffende de contributie voor nieuwe leden in het eerste verenigingsjaar door de vergadering met duidelijke meerderheid aangenomen.

Vooruitkijkend hebben onze penningmeester, evenementencoördinator en de coördinator internationale contacten de plannen gepresenteerd voor 2022 en 2023. Zie onze website voor meer details of wacht op de notulen.

Last but not least rest mij nog de jubilarissen Aard Textor, Jacques Westbroek en Hennie van de Beek te noemen, die door de voorzitter werden gefeliciteerd met hun 25-jarig jubileum, waarna hij hen de welverdiende jubileumspeld heeft uitgereikt. Ook de jubilarissen die er niet bij konden zijn, zijn genoemd en namens het bestuur van harte gefeliciteerd.

Terugkijkend op een geslaagde ALV hoopt het bestuur van harte velen van u volgend jaar bij de ALV te treffen, gewoon weer in februari en zonder angst.

Het bestuur

2021-07-25-alv-aard-textor

 

Aard Textor

 

 

 

 

 

 

2021-07-25-alv-hennie-van-de-beek

 

Hennie van de Beek

 

 

 

 

 

 

2021-07-25-alv-jacques-westbroek

 

Jacques Westbroek

 

 

 

 

 

 

 


 

Contact de TR Club

De TR Club is via de volgende adressen bereikbaar:

 
trch-logo 2

TRCH Nieuwsbrief

Als clublid ontvang je automatisch onze Nieuwsbrief en daar hoef je niet voor in te schrijven. Wil je de Nieuwsbrief niet meer ontvangen dan kan je met een klik onderaan de Nieuwsbrief je afmelden.

Ontvang je geen TRCH nieuwsbrief dan is waarschijnlijk jouw e-mailadres niet bij ons bekend. Tevens is het dan ook niet mogelijk om in te loggen op de site. In de Nieuwsbrief melden we de laatste belangrijke club berichten en aankondigingen van komende evenementen. Zo blijf je altijd snel op de hoogte van het reilen en zeilen binnen de club.