Verslag ALV op 12 februari 2023

Geplaatst op 21-02-2023  -  Categorie: Nieuws TRCH

nb-2023-02-alv

Zondag 12 februari jl is de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering gehouden. In deze vergadering legt het bestuur verantwoording af aan de leden over het gevoerde beleid. Een en ander is te lezen in het Jaarverslag en het Financieel jaarverslag op de website.
De voorzitter Frank Schaap opende de vergadering met de opmerking dat dit een heel speciaal jaar wordt. De club bestaat immers 50 jaar!

De agenda van de vergadering werd gevolgd. Het Jaarverslag gaf geen aanleiding tot vragen. Over het financieel jaarverslag, dat werd toegelicht door de penningmeester Hans Visser, waren enkele vragen. Nadat deze naar tevredenheid waren beantwoord is door de vergadering decharge verleend.

In de vergadering is ook de “Member of the Year Award” uitgereikt. Het bestuur heeft deze award toegekend aan Ed Engwirda omdat Ed in een moeilijke positie in korte tijd zeer veel energie heeft gestoken in het op orde brengen van de openstaande evenementen, wat heeft geleid tot zeer goede uitvoeringen van deze evenementen. Helaas heeft Ed door persoonlijke omstandigheden een stapje terug moeten doen. Met de award bedankt het bestuur hem voor zijn inzet.

Een ander bijzonder agendapunt was het benoemen van ereleden. Het bestuur stelde de vergadering voor om de vier oprichters van onze club het erelidmaatschap te verlenen. Tot vlak voor de vergadering wist Frank Schaap niets van deze actie. Samen met Ruud Brejaart, Edward van Ewijk en Joost Kuizenga was hij een van de oprichters van onze club. De ALV ging met applaus akkoord met dit voorstel. Helaas is Joost enige jaren geleden overleden. Aan hem wordt het erelidmaatschap postuum verleend.

Al met al was het een goede bijeenkomst met een prettige sfeer waarin op constructieve wijze met elkaar is gesproken.


 

Contact de TR Club

De TR Club is via de volgende adressen bereikbaar:

 
trch-logo 2

TRCH Nieuwsbrief

Als clublid ontvang je automatisch onze Nieuwsbrief en daar hoef je niet voor in te schrijven. Wil je de Nieuwsbrief niet meer ontvangen dan kan je met een klik onderaan de Nieuwsbrief je afmelden.

Ontvang je geen TRCH nieuwsbrief dan is waarschijnlijk jouw e-mailadres niet bij ons bekend. Tevens is het dan ook niet mogelijk om in te loggen op de site. In de Nieuwsbrief melden we de laatste belangrijke club berichten en aankondigingen van komende evenementen. Zo blijf je altijd snel op de hoogte van het reilen en zeilen binnen de club.