Verslag ALV op 13 februari 2022

Geplaatst op 15-02-2022  -  Categorie: Nieuws TRCH

2022-02-14-alv-1

Afgelopen zondag 13 februari heeft de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van de TR Club plaats gevonden. Net als vorig jaar vond deze vergadering plaats in restaurant Schimmel 1885 in Woudenberg. Er waren in totaal, inclusief het bestuur, 46 leden aanwezig. Zoals gebruikelijk is de vergadering verlopen via een vaste agenda.

Bij het agendapunt ‘Mededelingen’ is aandacht besteed aan de continuïteit van de MMG.  Na wat discussie hierover  heeft de ALV het bestuur een aantal voorstellen gedaan hoe een en ander op te pakken. Bij dit agendapunt kwam ook de TRCH kalender, die elk jaar rond de jaarwisseling naar de leden wordt verstuurd, ter sprake. Over de kalender is in de loop der jaren de nodige discussie geweest. Enkele jaren geleden heeft de ALV besloten dat de kalender elk jaar gestuurd blijft worden naar de leden. Er zijn veel leden die de kalender erg waarderen maar er zijn ook leden die totaal geen behoefte hebben aan de kalender. Het bestuur heeft besloten om voortaan rond het begin van de herfst de leden te vragen wie graag de kalender wil ontvangen. Rond de jaarwisseling wordt dan aan die leden de kalender verstuurd. Op deze wijze wordt wat efficiënter omgegaan met de kalenderkosten.

De presentatie van de financiële cijfers, de goedkeuring van de kascommissie en de daarbij horende decharge van het bestuur heeft helaas niet kunnen plaatsvinden. Mede door de wisseling van penningmeester en het overstappen op een nieuw financieel automatiseringssysteem zijn enkele onduidelijkheden naar boven gekomen waar de penningmeester geen uitleg over kan geven. Er is dan ook voor gekozen wat meer tijd te nemen om de onduidelijkheden weg te werken en later, in een tweede ALV alsnog het financiële deel af te werken.

Volgens het aftreedschema moest de voorzitter (Frank Schaap) aftreden maar hij stelde zich herkiesbaar. Daarnaast waren er twee nieuwe bestuursleden die al als interim-penningmeester (Hans Visser) en interim-evenementencoördinator (Ed Engwirda) werkzaam waren. Er is gestemd en alle drie zijn met een overgrote meerderheid gekozen in het bestuur.

Door het bestuur is een voorstel gedaan om nieuwe leden het eerste jaar, tot 1 januari, een gratis lidmaatschap te geven. Hiermee hopen we meer leden binnen te krijgen. Met dit voorstel is de ALV akkoord gegaan.
Ook heeft het bestuur voorstellen gedaan voor wat kleine wijzigingen in het huishoudelijk reglement. De meeste daarvan zijn door de ALV akkoord bevonden. (De nieuwe versie is te vinden onder TRCH Documenten.)
De club heeft een fonds, dat is voortgekomen uit de opheffing van het onderdelenmagazijn, waarvan de gelden alleen gebruikt mogen worden na toestemming van de ALV. Het bestuur heeft een voorstel gedaan om een deel van dat fonds te gebruiken voor de aanschaf van een programma waarmee leden kunnen zoeken in onder andere clubbladen die in een database zitten. Alle clubbladen, vanaf 1973, zijn gedigitaliseerd en zitten in die database. De ALV is akkoord gegaan met dat voorstel.
Ten slotte zijn er nog presentaties gegeven door de evenementencoördinator, de coördinator internationale contacten en de coördinator communicatie. De penningmeester heeft de begroting voor 2022 toegelicht.

Na de formele ALV was nog de uitreiking van de jubileumspeldjes. Van de negen 25-jarige jubilarissen was er één aanwezig, en van de acht 35-jarige jubilarissen waren er drie gekomen. Aan de aanwezigen zijn de speldjes uitgereikt.

Als laatste is de ‘Member of the Year’ bekend gemaakt. Dat is Kees van Schuppen geworden. Kees is voorzitter van de technische commissie en geeft heel veel technische adviezen aan zowel leden als niet-leden. Voor al dit goede werk dat Kees al een tijd doet heeft hij deze award gekregen. De voorzitter heeft aan Kees de beker en het certificaat uitgereikt.

Het was weer een goede maar ook gezellige ALV.

2022-02-14-alv-2

2022-02-14-alv-3


 

Contact de TR Club

De TR Club is via de volgende adressen bereikbaar:

 
trch-logo 2

TRCH Nieuwsbrief

Als clublid ontvang je automatisch onze Nieuwsbrief en daar hoef je niet voor in te schrijven. Wil je de Nieuwsbrief niet meer ontvangen dan kan je met een klik onderaan de Nieuwsbrief je afmelden.

Ontvang je geen TRCH nieuwsbrief dan is waarschijnlijk jouw e-mailadres niet bij ons bekend. Tevens is het dan ook niet mogelijk om in te loggen op de site. In de Nieuwsbrief melden we de laatste belangrijke club berichten en aankondigingen van komende evenementen. Zo blijf je altijd snel op de hoogte van het reilen en zeilen binnen de club.